Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2015

my-interpretations
1638 8965 390
my-interpretations
- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayouuung youuung
7232 272e 390
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viayouuung youuung
my-interpretations
4305 bb14 390
Reposted fromantoninaa antoninaa viayouuung youuung

March 01 2015

my-interpretations
Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zamienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi on swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie, albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam!
— Anna Janko
Reposted fromunforgetable unforgetable viayouuung youuung
my-interpretations
8147 c961 390
Reposted fromsouvenirs souvenirs viayouuung youuung
6878 d217 390

arcticmonksy:

i miss prague a lot and the nights we spent on the balcony watching the sun go down and smoking cigarettes

Reposted fromsugikinator sugikinator viayouuung youuung
5208 9929 390
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viayouuung youuung
my-interpretations
3948 1072 390
Stanisław Barańczak
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viayouuung youuung
my-interpretations
4775 6003 390
8349 8b3a 390

dynastylnoire:

How my cat feels about snow

the littlest nope ever

Reposted fromteacup teacup
9598 3970 390
Reposted fromunco unco viaidontcareiloveit idontcareiloveit

December 03 2014

my-interpretations
Reposted fromyveee yveee viawytlumaczmizycie wytlumaczmizycie
my-interpretations
my-interpretations
my-interpretations
my-interpretations
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie
my-interpretations
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie
my-interpretations
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie
my-interpretations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl